X

Polityka dotycząca plików COOKIES (ciasteczek)

Informujemy, że nasza strona używa plików Cookies. Więcej informacji znajdziecie Państwo na podstronie Polityka plików Cookies. Aby przejść kliknij odnośnik poniżej.

Akceptuję politykę, zmknij to okno. Chcę się dowiedzieć więcej»

Realizacje

Wykaz wybranych  kontraktów

1.Przewierty sterowane.

 

 • Zamawiający: Gminne Przedsiębiorstowo EKO Babice
  Zakres prac: Budowa wodociągu łączącego Gminę Stare Babice z wodociągiem m.st. Warszawy.

Przewiert sterowany średnica fi 225 długość przewiertu 375 mb

 • Zamawiający: Agencja Rezerw Materiałowych Warszawa   

 Budowa sieci  p-poż. na terenie magazynów ARM w Komorowie gm.Ostrów Mazowiecka Przewiert sterowany średnica fi 200-fi 90 długość przewiertu 480 mb

 • Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Żyrardów      Budowa magistrali wodociągowej fi 225 Przewiert sterowany średnica fi 315-225 długość przewiertu 800 mb
 • Zamawiający : Bogl a Krysl    Wykonanie przewiertu fi 400 długości 60 m pod budowaną obwodnicą Żyrardowa 
 • Zamawiający ; instytucjonalni ,oraz prywatni

Przewierty sterowane średnica fi 200-90 długość od 6 - 100 mb ilość ok 100

 

 

2.Pozostałe roboty

 • Zamawiający : Państwowy Instytut Geologiczny Zakres prac: Wykonanie wymiany węzła cieplnego przy ul. Rakowieckiej w Warszawie
 • Zamawiający : MPWiK Warszawa Zakres prac: Budowa sieci wodociągowej w ul. Zbiorowej, ul. Janka Muzykanta i ul. Hipolitowej w Warszawie
 • Zamawiający : Gmina Biała Rawska Zakres prac: Budowa sieci cieplnej przy ul. Mickiewicza i ul. Wojska Polskiego w Białej Rawskiej
 • Zamawiający : Wojskowa Agencja MieszkaniowaWarszawa Zakres prac: Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych i kanalizacją teletechniczną wraz z robotami ogólnobudowlanymi i ziemnymi do budynków mieszkalnych przy ul. Elbląskiej
 • Zamawiający : Stołeczny Zarząd Infrastruktury Warszawa Zakres paec: Remont sieci cieplnej c.o. i c.c.w przy ul.Żwirki i Wigury w Warszawie
 • Zamawiający : Urząd Miasta w Żychlinie Zakres prac: Przebudowa sieci cieplnej dla potrzeb zasilania osiedla mieszkaniowego przy ul. Łąkowej w Żychlinie
 • Zamawiający : MPWiK Warszawa Zakres prac: Przebudowa sieci cieplnej oraz wymienników węzłów cieplnych w budynku mieszkalnym i Pompowni Nowej przy ul.Czerniakowskiej w Warszawie
 • Zamawiający : MPWiK Warszawa Zakres prac: Budowa przewodu wodociągowego w ul. Leśnej i ul. Garłaczy w Warszawie
 • Zamawiający : Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej RADPEC Zakres prac: Budowa przyłacza ciepłowniczego do węzłów cieplnychprzy ul.Broni - Planty i ul. Poniatowskiegow Radomiu
 • Zamawiający: MPWiK Warszawa Zakres prac: Przebudowa magistrali wodociągowej w ul. Cegielnianej w Pruszkowie
 • Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim Zakres prac: Modernizacja osiedlowej sieci cieplnej niskoparametrowej na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Bałtyckiej w Grodzisku Mazowieckim
 • Zamawiający : Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej RADPEC Zakres prac: Budowa przyłacza ciepłowniczego do węzła cieplnego przy ul.Chorzowskiej w Radomiu
 • Zamawiający: Stołeczny Zarząd Infrastruktury w Warszawie Zakres prac:Przebudowa sieci cieplnych i węzłow cieplnych na terenie jednostki Żandarmerii wojskowej przu ul.Ostroroga w Warszawie

Wykaz zrealizowanych kontraktów w latach 2007-2009

 • Zamawiający: PEC ŻYRARDóW SP.Z O.O., ul. Konarskiego 2d, 96-300 Żyrardów
  Okres realizacji: 28.08.2009 - 31.10.2009
  Zakres prac: Wykonanie spinki sieci cieplnej wysokich parametrów z rur preizolowanych z rur 2x273/400 w ul. Farbiarskiej długość 508mb w Żyrardowie
 • Zamawiający: PEC ŻYRARDóW SP.Z O.O., ul. Konarskiego 2d, 96-300 Żyrardów
  Okres realizacji: 06.07.2009 - 31.08.2009
  Zakres prac: Wykonanie przyłaczy ciepłowniczych z rur preizolowanych z alarmem Brandes fi 80/160 - fi 32/110 w Żyrardowie
 • Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalzacji S.A., Plac Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa
  Okres realizacji: 25.03.2009 - 16.06.2009
  Zakres prac: Przebudowa wodociągu Ø250 długość 566,6m wraz z przebudową przyłączy wodociągowych Ø150 długość 81,3m w ul. Aleje Ujazdowskie w Warszawie
 • Zamawiający: Urząd Gminy i Miasta Grójec, ul. Piłsudskiego 47, 05-600 Grojec
  Okres realizacji: 04.12.2008 - 24.12.2008
  Zakres prac: Przebudowa sieci cieplnej w technologi rur preizolowanych
 • Zamawiający: Starostwo powiatowe, UL.Kościuszki, Grodzisk Mazowiecki
  Okres realizacji: 28.11.2008 - 24.12.2008
  Zakres prac: Wykonanie przebudowy kanału ciepłowniczego o dł 143,60 od kotłowni przy ZSTiL nr 2 do Szkoły Podstawowej w ul. Kilińskiego
 • Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalzacji S.A., Plac Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa
  Okres realizacji: 25.03.2009 - 30.06.2009
  Zakres prac: Przebudowa wodociągu Ø150 d3 471,4m wraz z przebudową przyłączy wodociągowych Ø100 =15,2m; Ø80 =120m; Ø50x4,6 = 34,4m w ul. Boboli w Warszawie
 • Zamawiający: SPEC S.A.,uL. Batorego 2, 02-591 Warszawa
  Okres realizacji: 07.07.2008 - 15.10.2008
  Zakres prac: Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej w technologii preizolowanej z instalacją Brandes o średnicy 2xDN 32-250 i długości 1183m
  oraz budowa 7 węzłów o mocy 20,9 kW do 555,1 kW ul. Nowodworska w Warszawie
 • Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacj sp z o.o., ul. gen. Berlinga 100, Nowy Dwór Mazowiecki
  Okres realizacji: 30.06.2008 - 31.04.2009
  Zakres prac: Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dostawa i montaż studni głebinowej budowa rurociągu łączącego studnie z SUW budowa i pod31czenie zbiorników wody uzdatnionej budowa rurociągów miedzyobiektowych rozbudowa pompownii wykonanie instalacji elektrycznej uporządkownie ternu
 • Zamawiający: SPEC S.A.,uL. Batorego 2, 02-591 Warszawa
  Okres realizacji: 03.03.2008 - 29.08.2008
  Zakres prac: Przebudowa magistrali sieci ciepłowniczej w technologii tradycyjnej i preizolowanej wraz z wymiana izolacji ciepłochronnej o średnicy DN 300/400 i długości 2x 940 m oraz wykonaniem 9 komór ciepłowniczych w ul. Rudnickiego-Perzyńskiego w Warszawie
 • Zamawiający: SPEC S.A.,uL. Batorego 2, 02-591 Warszawa
  Okres realizacji: 30.10.2007 - 15.05.2008
  Zakres prac: Przebudowa sieci ciepłowniczej niskoparametrowej z węzła grupowgo przy ul Nowolipie w Warszawie w technologii preizolowanej z instalacji Brandes osrednicy 2xDN200-40mm długości 2025m zadanie I i II
 • Zamawiający: SPEC S.A.,uL. Batorego 2, 02-591 Warszawa
  Okres realizacji: 03.09.2007 - 15.05.2008
  Zakres prac: Przebudowa sieci ciepłowniczej w technologii preizolowanej z instalacji Brandes ośrednicy 2xDN 80-32 długośći 135m oraz przyłączy do budynków w ul. Anielewicza. Przebudowa sieci ciepłowniczej w technologii preizolowanej z instalacji Brandes ośrednicy 2xDN 150-50, długości do 620m oraz przyłaczy w ul Anielewicza w Warszawie.
 • Zamawiający: PEC ŻYRARDóW SP.Z O.O., ul. Konarskiego 2d, 96-300 Żyrardów
  Okres realizacji: 06.08.2008 - 30.09.2008
  Zakres prac: Budowa sieci osiedlowej i przyłączy ciepłowniczych wysokich parametrów w ul. Kilińskiego i Waryńskiego 2x 273/400 o długości 700m
 • Zamawiający: PEC ŻYRARDóW SP.Z O.O., ul. Konarskiego 2d, 96-300 Żyrardów
  Okres realizacji: 01.07.2008 - 16.10.2008
  Zakres prac: Budowa sieci rozdzielczej wysokich parametrów w technologii rur preizolowanych z systemem alarmowym firmy Brandes 2x273/400 oraz przyłączy do budynków ul Ditricha i Słowackiego
 • Zamawiający: Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu
  Okres realizacji: 01.06.2007 - 01.09.2007
  Zakres prac: modernizacja sieci ciepłowniczej C.O
 • Zamawiający: SPEC S.A., uL. Batorego 2, 02-591 Warszawa
  Okres realizacji: 01.06.2007 - 30.11.2007
  Zakres prac: Budowa przyłącza do miejskiej sieci cieplnej budynków zasilanych z węzła grupowego przy ul. Pułku Baszta 4a w średnicach 2x Dn 32-125 o dł 1183m oraz budowa 20 węzłów cieplnych
 • Zamawiający: Gmina Piaseczno, ul. Kościuszki 5, Piaseczno
  Okres realizacji: 21.02.2007 - 30.11.2007
  Zakres prac: Budowa wysokoparametrowej sieci cieplnej preizolowanej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych 2x Dn273-2xDn 32 długość 1280m oraz wykonanie 18 węzłów cieplnych wysokoparametrowych
 • Zamawiający: GMINA BROCHóW, 125-088 BROCHóW
  Okres realizacji: 05.01.2007 - 30.04.2007
  Zakres prac: Wykonanie modernizacji SUW w Konarach polegającej na: instalacji zestawów pompowych modernizacji budynku pracach elektrycznych dobudowa filtrów i sieci zewnętrzne

Klenci indywidualni:

 • Instalacje wod.-kan. i co. w budynkach mieszkaniowych ok.50 szt.
 • Przyłącza wodne i kanalizacyjne do budynków jednorodzinnych ok. 50szt.
 • kotłownie gazowe ,olejowe , węglowe w budynkach jedno i wielorodzinnych