X

Polityka dotycząca plików COOKIES (ciasteczek)

Informujemy, że nasza strona używa plików Cookies. Więcej informacji znajdziecie Państwo na podstronie Polityka plików Cookies. Aby przejść kliknij odnośnik poniżej.

Akceptuję politykę, zmknij to okno. Chcę się dowiedzieć więcej»

Oferta

Firma PHU Instaleks jest firmą świadczącą specjalistyczne usługi bezwykopowej budowy sieci podziemnych oraz proponującą szeroką ofertę usług w obszarze sieci i instalalacji sanitarnych i cieplnych

Do przewiertów sterowanych używamy wiertnic poziomych firmy VERMEER . Na zestaw wiertniczy składa się również system nawigacji (umożliwiający kontrolę głębokości wiercenia), system płuczkowy oraz samochód ciężarowy.

HORYZONTALNY PRZEWIERT STEROWANY (wiercenie kierunkowe) jest nowoczesną bezwykopową technologią wbudowania rurociągu dla potrzeb sieci telekomunikacyjnych, energetycznych, kanalizacyjnych, wodociągowych i gazowych.

Przewiert sterowany

Technologia przewiertu sterowanego składa się z trzech etapów:

1. WIERCENIE PILOTOWE

W tym etapie, w zaplanowanej osi rurociągu wykonywany jes otwór pilotowy drążony ukośnie w dół pod kątem wejścia, następnie na odpowiedniej głębokości kierunek zmieniany jest na poziomy. Drążenie otworu pilotowego odbywa się poprzez wciskanie w grunt żerdzi wiertniczych tworzących przewód wiertniczy, z ich jednoczesnym obracaniem. Na początku przewodu wiertniczego usytuowana jest głowica pilotowa, a za nią znajduje się sonda nadawcza. Urabianie gruntu za pomocą głowicy wspomagane jest płuczką wiertniczą na bazie bentonitu. Urządzeniem do wbudowywania rurociągów tą metodą jest wiertnica, która umieszcza się na poziomie terenu. Punkt, w którym głowica wraz z żerdziami wprowadzana jest w grunt nazywany jest punktem wejścia. Punkt, w którym głowica wychodzi z gruntu na powierzchnię terenu nazywa się punktem wyjścia.

2. ROZWIERCENIE GRUNTU

Drugi etap rozpoczyna się wraz z osiągnięciem punktu wyjścia przez głowicę pilotową. Wówczas głowica pilotowa wymieniana jest na głowice rozwiercającą tzw. rozwiertak. Do głowicy rozwiercającej od strony punktu wyjścia mocowane są żerdzie wiertnicze przeciągane w kierunku wiertnicy. Podczas rozwiercania otworu pilotowego, w celu urobienia gruntu żerdziami podawana jest płuczka. Po osiągnięciu przez rozwiertak punktu wejścia jest on demontowany a w punkcie wyjścia montuje się rozwiertak o większej średnicy. Bezpośrednio za rozwiertakiem montuje się rurociąg.

3. WCIĄGANIE RUROCIĄGU

Podczas rozwiercania i przeciągania rozwiertaka w kierunku do wiertnicy, następuje równoczesne wciąganie rurociągu - trzeci i ostatni erap przewiertu. Rurociąg mocowany jest do rozwiertaka za pomocą krętlika zapobiegającego obracaniu się wciąganego rurociągu. Również podczas ostatniego etapu podawana jest płuczka w celu zmniejszenia sił tarcia wciąganego rurociągu.

Zalety stosowania przewiertu sterowanego:

  • technologia nie uszkadza dróg ani obiektów
  • nie wymaga przeprowadzania wykopów otwartych
  • nie wstrzymuje ruchu drogowego
  • nie narusza brzegów rzek oraz wałów przeciwpowodziowych
  • minimalna ingerencja w środowisko naturalne
  • krótki czas realizacji
  • minimalizacja kosztów (uniknięcie kosztownego odtwarzania nawierzchni)

Operując własnym specjalistycznym parkiem maszynowym oraz zespołem wykwalifikowanych pracowników jesteśmy do Państwa dyspozycji na terenie całego kraju.